PSL,trka 27 Februar 2008,Kopaonik

   
 
Luka zlato,Nikola srebro,Dušan bronza 

 Grašak zlato,Miloš bronza
Ivana zlato,Sanja srebro 
 Sara zlato  Mina zlato

 
 
Jovana,Luka i Nikola 
Mina i Sara