Zoo,promocija sporta

 

   
         Naš poligon              Luka i Dane    Boki,Nikola,Grašak i Paća
   
             Sara i Tina          Mina , Luka i Sara               Paća
   
       Tanja i karate tim           Državni prvaci           Razni bordovi
   
          Simulacija              Simulacija           Simulacija