Testiranje dasaka,Turracher Hoche

 

 

   
Talenti i treneri   Poseta Goltesu   Razgledanje dasaka
   
Tehnički detalji   centar Turracher Hoche   naš tim
   
na stazi   odabir dasaka za test   SG test šator